​​​​


Skip Navigation Linksdefault

​​​​​​​​​​​​​​​​Roosemalen & Savelkoul

Managementadviseurs ruimtelijke ontwikkeling

​​​​
Roosemalen & Savelkoul is een management- en adviesbureau voor overheids- en non-profitorganisaties die actief betrokken zijn bij ruimtelijke ontwikkeling. Wij bieden ondersteuning bij het ontwikkelen en realiseren van de gewenste strategieën en gebiedsvisies. Onze integrale dienstverlening ligt op het grensvlak van de werkvelden stedelijke ontwikkeling, vastgoedeconomie en besturingsvraagstukken van de organisatie.
Wij zijn gespecialiseerd in het aanbrengen van die samenhang. Bijvoorbeeld:
  • Wij helpen u bij het aanbrengen van de noodzakelijke relatie tussen uw ruimtelijke planvorming en uw ruimtelijk investeringsbeleid.
  • Wij gaan op zoek naar de flexibiliteit van de capaciteit en financiële middelen in uw organisatie.
  • Wij kunnen u inzicht verschaffen in de bijdrage die uw projecten zullen leveren aan uw programmatische beleidsdoelstellingen.
  • Wij brengen de risico’s op organisatie- en projectniveau in beeld.
Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten zijn vaak op zichzelf al complex door inhoudelijke, financiële en multidisciplinaire aspecten. Van uw organisatie wordt verlangd dat u de ene keer als uitvoerder, dan weer als regisseur of partner samenwerkt met partijen, die zelf ook belangen, kennis en middelen inbrengen. Gebiedsontwikkeling vraagt daar bovenop van uw organisatie te zoeken naar sectoroverstijgende en innovatieve oplossingen. De complexiteit van dit soort projecten blijkt in de praktijk moeilijk te hanteren.​

​​​​​​