Interimmanagement

Wij fungeren als tijdelijke versterking van het zittende management en zijn verantwoordelijk voor (onderdelen van) de aanpak/uitvoering in het project. In alle situaties werken wij op basis van een plan van aanpak dat in overleg met de opdrachtgever tot stand is gekomen. Onze aanpak is in alle gevallen gericht op concrete en meetbare (merkbare) resultaten met een duurzaam karakter. Dit kunnen wij behalen door de stakeholders in uw organisatie echt deel uit te laten maken van het ontwikkelingsproces en de daarmee gepaard gaande veranderingen.