Advies

Wij adviseren overheden bij diverse gebiedsontwikkeling.  Onze expertise ligt op het gebied van toepassing van grondbeleid, het aanbrengen van samenhang tussen ruimtelijke opgaven en programma’s, projecten, investeringsplanningen, en de inzet van capaciteit. Onze filosofie is dat een organisatie alleen in staat is gericht sturing te geven aan de ruimtelijke ontwikkeling van haar grondgebied, als ze beschikt over een samenhangende strategie, die ook wordt doorvertaald naar de operationele processen van haar organisatie.

De ene keer zorgen wij als expert eigenstandig voor een snelle en doortastende analyse van de situatie en een daarop gebaseerd advies. Maar wanneer de situatie daarom vraagt of dat mogelijk maakt, kunnen wij ook als facilitator van het interne adviesproces organisaties ondersteunen bij de ontwikkeling en invoering van ruimtelijke (investerings)programma’s.