Filosofie

Ons bureau gaat uit van het creëren van woon- en werkmilieus met afstemming tussen de ontwikkeling van vastgoed, openbare ruimte en (sociaal-culturele) voorzieningen. Hierdoor wordt het mogelijk de gebiedspotentie in beeld te brengen en onderdeel uit te laten maken van de planuitwerking (waardecreatie). Het duurzame karakter van de waardecreatie wordt benadrukt doordat wij tevens de interactie in beeld brengen tussen keuzes binnen de gebiedsontwikkeling en de daarop volgende (beheer)exploitatie van vastgoed, openbare ruimte en voorzieningen. De businesscase wordt hierdoor een belangrijk sturingsinstrument voor afweging tussen rolopvatting van partijen, inzet van middelen en capaciteit in relatie tot de uitvoering van de gestelde (beleids)doelen.​